• Het college wil snel kunnen beginnen met de sloop van het leegkomende schoolgebouw aan de Bruinhorsterlaan.

    Margreet Hendriks

Woningbouw op Bruinhorstlocatie

SCHERPENZEEL Het college wil de vrijkomende schoollocatie aan de Bruinhorsterlaan invullen met 9 sociale huurwoningen en 4 koopwoningen voor senioren. Omdat de grondexploitatie van dit plan zal uitkomen op een negatief saldo, wordt de raad gevraagd hiervoor een verliesvoorziening te treffen van een kleine 70.000 euro. 

Door Margreet Hendriks

 

De locatie aan de Bruinhorsterlaan komt deze maand vrij omdat de school, samen met basisschool De Maatjes, verhuist naar het nieuwe schoolgebouw aan de Ringweg. Het vrijkomende schoolgebouw van De Maatjes aan de Walstro zal voorlopig tijdelijk in gebruik worden genomen door basisschool De Glashorst omdat het oude schoolgebouw aan de Glashorst gaat worden vervangen door nieuwbouw. Voor de vrijkomende schoollocatie aan de Bruinhorsterlaan is geen tijdelijke bestemming meer. Het college wil daarom zo snel mogelijk kunnen starten met de sloop van deze school en voorbereidingen treffen voor woningbouw.

 

TOCH MIX Omdat het college sociale woningbouw op de locatie mogelijk wil maken is op basis van de prestatieafspraken met de woningcorporaties een plan uitgewerkt waarbij de haalbaarheid van de grondexploitatie is onderzocht. Met de bouw van 9 sociale huurwoningen en 4 koopwoningen voor senioren laat die exploitatie wel een tekort zien 68.650,- euro. ,,Voor sociale woningbouw moet de gemeente uitgaan van een veel lagere grondprijs dan bij de bouw van vrije sectorwoningen of bouwkavels'' licht wethouder Tonnis van Dijk desgevraagd toe. ,,Daarom is de grondexploitatie voor dit soort plannen vaak heel moeilijk sluitend te maken. Toch kiezen we voor deze mix van sociale huurwoningen en koopwoningen voor senioren, ook omdat de locatie aan de Bruinhorstlaan voor beide categorie woningen zeer geschikt is. Op de ene grondexploitatie verlies je wat en op de andere kun je mogelijk weer wat winnen. In 2015 zaten we met de vrijval van verliesvoorzieningen op grondexploitaties flink in de plus. Dat neemt trouwens niet weg dat je elke grondexploitatie probeert zo veel mogelijk sluitend te maken. Aan de andere kant moeten we ook invulling geven aan onze taak om meer sociale huurwoningen te bouwen. Niet voor niets hebben we er daarom ook 24 opgenomen in plan Akkerwinde. Maar bij elke ontwikkeling is het zoeken naar een goede balans.''

 

COMPENSEREN In het raadsvoorstel meldt het college ernaar te zullen streven om het tekort op de Bruinhorstlocatie te compenseren met de herontwikkeling van de locatie Maatjesschool. Daar zou een combinatie van sociale huur en middendure woningen moeten leiden tot een positief resultaat op de grondexploitatie. Voor het opvangen van het voorlopig verlies op de Bruinhorstlocatie is geld beschikbaar in de reserve grondexploitatie. Daarin is overigens nog geen rekening gehouden met eventuele kosten in verband met planschade. Hiervoor moet door de gemeente nog een inschatting worden gemaakt.

Wanneer de gemeenteraad eind deze maand de grondexploitatie voor de Bruinhorstlocatie vaststelt, kan worden begonnen met de voorbereidingen voor de herontwikkeling zoals de sloop van de school, die op 1 juli leeg zal worden opgeleverd. 

Het college wil snel kunnen beginnen met de sloop van het leegkomende schoolgebouw aan de Bruinhorsterlaan.