• De heer Kok van de Huurdersbond Ede e.o., mevrouw Teer van Woonstede en wethouder Van de Fliert.

    Woonstede

Woningen Parklaan moeten leeg

SCHERPENZEEL De tijdelijke bewoners van de  seniorenwoningen aan de Parklaan hebben te horen gekregen dat zij aan het eind van deze maand moeten vertrekken. Eigenaar Woonstede wil namelijk gaan starten met de voorbereidingen voor de sloop van de karakteristieke huisjes, die plaats gaan maken voor nieuwbouwappartementen.

Hoewel de sloop van de panden voor niemand een verrassing is, komt de definitieve datum van ontruiming voor een aantal bewoners toch wat sneller dan verwacht. Omdat Woonstede altijd te kennen heeft gegeven pas met de sloop van de woningen te starten na de ingebruikname van het gerenoveerde Huis in de Wei en de corporatie bij de gemeente ook nog geen sloopvergunning heeft aangevraagd, werd algemeen verwacht dat de tijdelijke verhuur tot 1 oktober nog wel met een aantal weken opgerekt zou worden. ,,Voorkomleegstand.nl ging er in juli nog vanuit dat er per 1 november gestopt zou worden met de tijdelijke verhuur van de woningen'', vertelt Annemiek van Duinkerken, die met haar gezin sinds kort één van de huisjes bewoond ter overbrugging van een overgangsperiode tussen twee woningen.

,,Dat kwam voor ons prachtig uit, want wij krijgen 1 november de sleutel van onze nieuwe woning. Ik moet zeggen dat men bij Voorkomleegstand.nl wel aangaf dat de tijdelijke verhuur van de woning mogelijk ook vroeger kon worden beëindigd."

,,Omdat ik van allerlei kanten hoorde dat de verhuizing van de bewoners van Huis in de Wei pas eind oktober of zelfs ergens in november zal gaan plaatsvinden en Woonstede ook nog geen sloopvergunning heeft aangevraagd, nam ik aan dat men wel niet zo'n haast zou maken met het leegmaken van de woningen aan de Parklaan."

,,Maar hoewel niets erop wijst dat deze huizen binnen afzienbare tijd gesloopt gaan worden, blijkt die haast er ineens wel te zijn. Ik heb geïnformeerd of het niet mogelijk is om - als men toch niet meteen gaat afbreken - nog een paar weken langer te kunnen blijven zitten. Daar was niet over te praten. Zelfs een paar dagen extra bewoning wordt geweigerd zo hoorde ik van een buurman die op 5 oktober de sleutel van zijn nieuwe woning krijgt en om die reden gevraagd heeft om zijn woning iets later te mogen ontruimen. Flexibele oplossingen zitten er echter niet in; we moeten maar kijken of we voor de rest van de overbruggingsperiode ergens op een camping terecht kunnen. Kijk, indien we zeker zouden weten dat de woningen direct tegen de grond gaan, zou ik daar niet zoveel moeite mee hebben. Maar er is niets wat daarop wijst. Integendeel, ik heb gehoord dat de sloop van deze woningen naar verwachting pas ergens eind van dit jaar of misschien wel begin volgend jaar zal plaatsvinden. Dan vind ik het vreemd dat ze deze nu allemaal per direct ontruimd willen hebben. Dan kijken de bewoners van het vernieuwde Huis in de Wei straks nog weken lang aan tegen een soort spookwijkje met alle negatieve toestanden die daarmee gepaard kunnen gaan. Woonstede zegt dan wel dat ze er meteen hekken omheen gaan zetten, maar kijk eens naar hoe dat werkt rond de oude Bruinhorstschool. Daar wordt toch niemand vrolijk van?''

Hans Peter van Leeuwen, projectleider Weijdelaer bij Woonstede, bevestigt dat er voor de woningen nog geen sloopvergunning is aangevraagd. ,,Dat gaan we doen zodra we overeenstemming hebben over het ontwerp van de nieuwbouw. Daarover zijn we momenteel druk in overleg met de gemeente.'' Van Leeuwen noemt het niet vreemd dat de ontruiming van de woningen een stuk vroeger plaatsvindt dan de eigenlijke datum van sloop. ,,Je hebt gewoon een periode nodig om de afbraak goed voor te bereiden. Zo moet er bekeken worden of er ergens asbest in de woningen zit of andere zaken die een sloop kunnen bemoeilijken. Daarvoor hebben we een periode vrije toegang tot de woningen nodig.

Verder worden zaken met een bepaalde restwaarde zoals ramen, deuren en bepaalde delen van de inrichting van tevoren verwijderd. Dit betekent dat wij van tevoren een planning maken en aan de hand daarvan de datum van ontruiming bepalen.'' Op individuele verzoeken voor een iets langere bewoning zegt Van Leeuwen geen commentaar te kunnen geven. ,,Ik ga daar niet over. Men kan zich daarvoor het beste wenden tot de opzichter; hij is degene die het best kan beoordelen of er in uitzonderlijke situaties misschien nog een oplossing mogelijk is.''