• De vijver voor Huize Scherpenzeel is niet de enige plek waar het waterpeil lager staat dan ooit.

    Margreet Hendriks

Zelfs vissen happen naar adem

SCHERPENZEEL De aanhoudende droogte en warmte zorgen voor flinke problemen in vijvers en viswateren. Het waterpeil in de vijver voor Huize Scherpenzeel is inmiddels zo laag geworden dat de watervogels op sommige plekken bijna met droge pootjes kunnen oversteken. Het doet vermoeden dat het dalende waterpeil ook voor de vissen een probleem kan gaan worden.

,,Een noodsignaal over de vijver in Park Scherpenzeel hebben we tot nu toe nog niet eerder gekregen, maar het beeld sluit wel aan bij de problemen waarmee we kampen in ons hele werkgebied'', weten Marja Reijnders en Frans de Bles, respectievelijk woordvoerder en specialist waterkwaliteit van het Waterschap Vallei en Eem. ,,De aanhoudende droogte zorgt overal voor een flinke daling in het waterpeil. Op de plekken waar we water kunnen inlaten en dit noodzakelijk is, doen we dat. Bij een stadsvijver, zoals wij de waterpartij voor Huize Scherpenzeel kwalificeren, ligt dat een stuk lastiger, omdat je er geen water naar toe kan laten stromen. Vanwege het feit dat dit soort waterpartijen in natte perioden ook de functie van waterberging heeft, brengen we daar in principe ook geen water naartoe. In principe, want er kan een situatie ontstaan waardoor we toch moeten overwegen of er noodmaatregelen nodig zijn. Maar voor zover wij op dit moment weten, is dat nog niet aan de orde. We nemen aan dat, indien de situatie alarmerend wordt, wij hierover wel gewaarschuwd worden vanuit Scherpenzeel of via onze gebiedsbeheerders en –inspecteurs, die overal in het werkgebied van Vallei en Eem de watergangen en waterpartijen zo goed mogelijk proberen te monitoren.''

De vijver voor Huize Scherpenzeel is niet de enige plek waar het waterpeil door de aanhoudende droogte lager staat dan ooit. ,,Het water in de vijver aan de Parklaan is op sommige plekken nog maar 20 centimeter diep'', vertelt Eddy Schonewille van HSV Ons Genoegen. ,,Gelukkig zijn er ook nog wel wat diepere stukken, zodat er niet direct gevaar dreigt voor de visstand, maar de situatie is best zorgelijk.'' De hengelsportvereniging, die verantwoordelijk is voor het beheer van de viswateren in Scherpenzeel, voert vanwege de extreme weersomstandigheden volgens Schonewille momenteel overal twee keer per week controles uit. De vijver in Park Scherpenzeel maakt overigens geen deel uit van deze controles, omdat dit geen viswater is. ,,Hoe de stand van zaken in die vijver is weet ik niet, maar mogelijk zullen de vissen daar ook nog hun heil kunnen zoeken in de wat diepere gedeelten. Dat hoop ik tenminste.''

Schonewille zegt het vervelend te vinden dat er in de vijver aan de Parklaan opnieuw blauwalgen zijn aangetroffen. ,,Het wordt echt tijd dat deze waterpartij wordt uitgebaggerd. Hierover zijn we met de gemeente en het waterschap al een tijdje in overleg. Wat ons betreft zo snel mogelijk.'' Trilok Pradhan van de gemeente Scherpenzeel bevestigt dat men bezig is met de situatie rond het viswater aan de Parklaan. ,,Op dit moment wachten we nog op de resultaten van een onderzoek dat net twee weken geleden is afgerond. Aan de hand van de uitkomsten hiervan kunnen we bepalen of de waterpartij aan de Parklaan eerder aangepakt moet gaan worden dan zoals volgens de officiële planning in 2020.''