• Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks

Zorg over afschaffen monumentensubsidie

SCHERPENZEEL Het voorstel van het college, om in het kader van de bezuinigingen, geen subsidie meer te verstrekken voor gemeentelijk monumenten, heeft vooral bij de Scherpenzeels monumentencommissie tot veel onrust geleid. Commissievoorzitter Jan Morren vreest dat een dergelijk besluit negatief zal uitpakken voor de staat van onderhouden van de betreffende panden.

Morren hield als inspreker bij de raadscommissie een krachtig pleidooi voor behoud van de subsidieregeling. ,,De monumenten vertellen iets over de geschiedenis van Scherpenzeel. Het gaat niet alleen om de geldelijke waarde van de panden, maar ook om de emotionele waarde die zij hebben.'' Ook CDA-voorman Johan Slappendel zei twijfels te hebben bij de afschaffing van de regeling, waarvoor jaarlijks een bedrag van 10.000 euro  in de begroting is opgenomen. Overigens gaat het in de praktijk slechts om een bezuiniging van 5000 euro, omdat de andere helft wordt gedekt door de provincie in het kader van verdubbeling van deze monumentensubsidies.

Slappendel vond wel dat de regeling wat aangepast zou kunnen worden. Bijvoorbeeld door bepaalde categorieën onderhoud, zoals schilderwerk, uit te sluiten van subsidie. De CDA-voorman, zelf eigenaar van een gemeentelijk monument, opperde verder dat het wellicht beter zou zijn om de panden van de Delftse school niet meer aan te merken als gemeentelijk monument, maar in plaats daarvan als beschermd dorpsgezicht. ,,Dat zou de eigenaren heel wat meer mogelijkheden bieden om deze moeilijk te isoleren woningen aan te passen. Ook zou het de weg vrij maken om zonnepanelen op het dak te kunnen plaatsen. Allemaal zaken die nu niet mogelijk zijn'', aldus Slappendel.