• Breehoek

    Margreet Hendriks
  • Dorpsstraat

    Margreet Hendriks

Zorgen over winkelgebied Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De plannen voor herhuisvesting van de supermarkten Jumbo en Aldi hielden de (politieke) gemoederen vorige week flink bezig. De locatiekeuze Breelaan voor de verplaatsing van de Aldi en de mogelijke negatieve gevolgen van het vertrek van de Jumbo voor het winkelgebied rond de Marktstraat kwamen naar voren als de grootste pijnpunten.

Hoewel het door het college voorgestelde haalbaarheidsonderzoek nog van start moet gaan werd er tijdens de presentatie van de plannen op een drukbezochte informatieavond van de gemeente in De Breehoek, alsmede later in de week in de vergadering van de Opinieronde, al behoorlijk vooruit gekeken naar de impact hiervan op het centrum. Daarbij werd opgemerkt dat de gevolgen van de plannen zich niet zullen beperken tot Scherpenzeel, maar ook Woudenberg treffen. Het is immers aannemelijk dat een grote nieuwbouw Aldi aan de Breelaan langs de N224 in Scherpenzeel de opheffing van de Aldi-vestiging in Woudenberg zal betekenen. De fractie van het CDA bracht in herinnering dat Scherpenzeel en de lokale ondernemersvereniging in het verleden veel druk hebben uitgeoefend op Woudenberg om te voorkomen dat daar een grote nieuwe Aldi zou worden gebouwd op de Kop van de Spoorzone omdat dit sluiting van de vestiging in Scherpenzeel zou betekenen. ,,Hoe zit het met onze morele plicht ten aanzien van Woudenberg wanneer hun Aldi-vestiging op de tocht komt te staan door ontwikkelingen in Scherpenzeel?'', vroeg CDA-voorman Peter Klaasen zich af. Wethouder Vreeswijk vond dat hij hier wel een goed punt aansneed en zegde toe dat het college in ieder geval het bestuur van de buurgemeente zal inlichten over de supermarktplannen.

Nog prominenter onderwerp van discussie was het effect van de verhuisplannen van de Jumbo op het winkelgebied aan de Marktstraat. Volgens Peter de Wit van de Jumbo wordt er in samenspraak met de eigenaar van zijn huidige supermarktpand gezocht naar een nieuwe 'trekker' of meerdere 'trekkers' om de leegkomende winkelruimte straks goed in te vullen. Naast twijfel of een andere bezetting net zoveel publieksbewegingen zal krijgen als een supermarkt, werd opgemerkt dat de vestiging van nieuwe 'trekkers' grote gevolgen kan hebben voor de bestaande middenstand. De meest logische oplossing, zo werd geopperd, zou dan ook zijn dat de Jumbo en de Aldi van plaats wisselen. Dit plan is echter door de Aldi afgewezen omdat het beleid van de organisatie ten aanzien van verplaatsingen is gericht op grote nieuwbouwlocaties aan de rand van woonkernen. Een invulling van de Marktstraat met een derde supermarkt, zoals SGP-raadslid Gerard van Deelen suggereerde, wees De Wit van de Jumbo op de informatieavond resoluut van de hand.