Buurtbemiddeling voor een conflictvrije buurt

24-03-2020, 15:54 |Van onze partner

Prettig wonen in een fijne en veilige buurt, wie wil dat nu niet? Men kan nog in zijn droomhuis wonen, maar als er constant conflict is met de buren gaat het woonplezier snel omlaag. Scherpenzeel vindt goede en prettige buurten belangrijk. Buurten waar men elkaar groet en een helpende hand biedt waar nodig. Maar zelfs in de beste buurten komt een burenruzie weleens voor. Buurtbemiddeling kan helpen om het conflict op te lossen.

Wat is buurtbemiddeling?
Soms loopt een conflict tussen buren zo erg op dat ze er onderling niet meer uitkomen. Buurtbemiddeling inschakelen kan dan helpen. Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers die ervoor zorgen dat buren weer met elkaar in gesprek komen. In één of meerdere gesprekken wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht waar ieder zich in kan vinden. Er worden afspraken gemaakt en in zeventig procent van de gevallen worden conflicten dan opgelost. Buurtbemiddeling heeft de beste kans van slagen als de problemen niet al te ernstig zijn en zich nog in een vroeg stadium bevinden. Bij een conflict met de buren is het dus verstandig om niet al te lang te wachten met het inschakelen van buurtbemiddeling.

Als buurtbemiddeling onvoldoende helpt
Soms zijn de problemen te heftig of duren deze al te lang en zijn daardoor niet met enkele gesprekken op te lossen. Vaak zit er al veel zeer bij de bewoners en zijn ze niet meer bereid om wat water bij de wijn te doen. Dit is vaak wel nodig om een conflict op te lossen. Als de ruzie niet wordt opgelost met de hulp van een buurtbemiddelaar, kan één van de partijen naar de rechter stappen. De rechter kan dan op basis van de wet- en regelgeving bepalen welke partij in het gelijk wordt gesteld. Deze procedure brengt vaak hoge kosten met zich mee.

Met een rechtsbijstandverzekering is men verzekerd voor juridische hulp. Deze verzekering kan verstandig zijn als er een conflict is met de buren. Echter zal deze verzekering niet uitkeren als deze pas wordt aangevraagd als de burenruzie al gaande is.
 

Oorzaken van burenruzies
Uit onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum blijkt dat de meeste burenruzies ontstaan door geluidsoverlast door muziek. Dit geldt voor ruim een kwart van de situaties. Ook andere typen geluidsoverlast, zoals schreeuwen en slaande deuren, zijn in zes procent van de gevallen reden voor een ruzie. Ook kinderen worden in bijna één op de vijf gevallen genoemd als de oorzaak van overlast. En bij dertien procent van de situaties wordt er geklaagd over huisdieren die zorgen voor overlast, zoals blaffende honden. Verbouwingen, overlast door sterke geuren of bomen die de zon belemmeren zijn ook veelvoorkomende oorzaken van burenruzies.