• sgp

Bijeenkomst SGP Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De SGP verzorgt op vrijdag 16 februari een verkiezingsbijeenkomst in Scherpenzeel. Aanvang 19.45, in gebouw Philalethes, Kerkplein 198, achter de Hervormde Kerk. Sprekers zijn onder anderen Maarten Zwankhuizen, lijsttrekker SGP Scherpenzeel en Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP.

Tijdens deze bijeenkomst presenteert lijsttrekker Zwankhuizen de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma. Centraal staat de vraag: Wat voor een dorp willen we zijn? Wat is nodig voor Scherpenzeel om ons dorp te houden zoals het nu is? uitgangspunt is Helder en herkenbaar, zo'n dorp willen we zijn!

Roelof Bisschop belicht de zelfstandigheid van kleine gemeenten en gaat in op de vraag of er toekomst is voor Scherpenzeel.

Verder geven de nummers 2 tot en met 5 van de lijst (Gerard van Deelen, Izaäk van Ekeren, Peter van As en Machiel Natzijl) een korte presentatie.

Presentaties worden afgewisseld met muzikale intermezzo's door het Young Chamber Choir.