• CDA

CDA: Laten zien dat Renswoude zelfstandigheid waard is

RENSWOUDE Uit het verkiezingsprogramma van CDA Renswoude wordt duidelijk dat de partij vindt dat een zelfstandig Renswoude 'tot nu toe een goede keus is gebleken'. ,,Maar deze behouden zelfstandigheid is niet vrijblijvend. Samen met andere partijen en de burgers van Renswoude willen we er de schouders onder zetten om te laten zien dat Renswoude zijn zelfstandigheid waard is."

De nieuwe CDA-lijsttrekker Leo Verkerk - de huidige fractievoorzitter Gert van Beek wordt lijstduwer - is ook gevraagd om te reageren op de stelling 'Gemeentelijke herindeling is voor Woudenberg op den duur onvermijdelijk', maar vanwege verdrietige privéomstandigheden bleef een inhoudelijke reactie uit.

Het CDA blijft zich ook de komende raadsperiode hard maken voor behoud van haar zelfstandigheid. ,,Randvoorwaarden daarvoor zijn dat de bevolking achter de zelfstandigheid staat en dat de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk in staat is haar taken naar behoren uit te voeren." Wel zit daar een aandachtspunt. ,,Wij hebben als kleine gemeente onvoldoende werkaanbod om specialisten voor alle disciplines in dienst te nemen." Ambtenaren zijn volgens het CDA breed georiënteerd, maar 'investeren in scholing is van groot belang'.

Verder wordt gewezen op de samenwerking in een grotere verbanden. ,,Waar nodig en mogelijk werkt Renswoude samen met andere gemeenten. Ook zijn werkzaamheden, met name in het sociaal domein, uitbesteed aan de gemeente Veenendaal. Raad en college van B&W werken in goede samenwerking en met oog voor de burger aan een goed bestuur voor Renswoude."