• ChristenUnie Renswoude

ChristenUnie: Gebrek aan kennis verhoogt risico van verkeerde keuzes

RENSWOUDE ,,Gemeenteraadslid zijn is een functie die een betrokken politiek burger uitoefent naast zijn gewone baan. De diversiteit aan onderwerpen vraagt een breed spectrum aan kennis dat een raadslid niet alleen kan bezitten. Gebrek aan kennis verhoogt het risico van verkeerde keuzes. Een sterke achterban met kennis op diverse vlakken is noodzakelijk om serieus alle vraagstukken gedegen te kunnen voorbereiden." Dat zegt Sander van ´t Foort van de ChristenUnie Renswoude op de stelling dat raadsleden van de gemeente Scherpenzeel onvoldoende toegerust zijn voor hun raadswerk.

Volgens Van 't Foort wijst de praktijk echter uit dat dit doorgaans onder de maat is, waardoor voorstellen niet grondig kunnen worden getoetst. ,,Hierdoor is bijvoorbeeld de keuze voor verhuizing van het gemeentehuis een jaar voor mogelijk gehouden, terwijl de feiten al aangaven dat dit niet mogelijk was."

Van 't Foort wijst verder op de klankbordgroepen die de CU in het leven heeft geroepen, juist met het oog op de informatievoorziening. ,,In deze groepen nemen bewoners zitting die specifieke kennis hebben op hun eigen werkgebied. Door deze vakkennis te raadplegen, kan de CU in de gemeenteraad inhoudelijk een goed oordeel vellen en helder en onderbouwd reageren op de raadsvoorstellen."