• Lijsttrekker Marieke van de Beek, ChristenUnie

    ChristenUnie

ChristenUnie: Kwaliteit en duurzaamheid van bedrijven moeten leidend zijn

SCHERPENZEEL ,,Fijnstof is een probleem dat gelukkig steeds meer onder de aandacht komt. Juist het fijnstof-vraagstuk laat weer zien, dat regionale samenwerking noodzakelijk is. Fijnstof trekt zich niets aan van gemeentegrenzen. Daarnaast is het een probleem dat je niet lokaal kunt oplossen.´´ Dat is de reactie van Marieke van de Beek van de ChristenUnie op de stelling dat fijnstof een onderschat probleem is in de gemeente Scherpenzeel, maar dat de intensieve veehouderij toch welkom blijft.

,,De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector. Het zijn de bedrijven die ons voedsel produceren. De ChristenUnie is echter geen voorstander van steeds maar groter en méér. Dat is ook niet waarop wij willen focussen, en niet waarop wij willen beoordelen en beslissen. De ChristenUnie vindt het veel belangrijker te kijken naar kwaliteit en duurzaamheid van de bedrijven. Dat moet voor ons leidend zijn. Bedrijven die investeren in innovaties op het gebied van dierenwelzijn, fijnstof en duurzaamheid, moeten op onze steun kunnen rekenen. Daarnaast vindt de ChristenUnie dat bedrijven die het niet zoeken in intensivering en steeds grotere aantallen dieren, de ruimte moeten krijgen om nevenactiviteiten uit te voeren die passen in het agrarisch gebied.´´