• Lijsttrekker Marieke van de Beek, ChristenUnie

    ChristenUnie

ChristenUnie: RSW-optie is niet meer vanzelfsprekend

SCHERPENZEEL ,,Samenwerking en kennis en expertise delen tussen gemeenten is essentieel voor een goede dienstverlening.'' Dat zegt lijsttrekker Marieke van de Beek, ChristenUnie als reactie op de stelling 'Gemeentelijke herindeling is voor Woudenberg op den duur onvermijdelijk' die deze week door de Scherpenzeelse Krant is gelanceerd. Dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

,,Zeker nu vanuit Den Haag veel van gemeenten wordt gevraagd, kunnen kleine én grote gemeenten het niet meer alleen. Denk aan WMO en Jeugdzorg, maar ook aan de Omgevingswet die moet worden ingevoerd - een enorme operatie - en de steeds verdergaande voorschriften voor gegevensbescherming en digitale veiligheid. Hiervoor is specialistische kennis nodig. De ChristenUnie is er groot voorstander van dat deze kennis tussen gemeenten wordt gedeeld, en dat dus waar mogelijk ook de ambtenaren worden 'gedeeld'.Voor de ChristenUnie staat de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers centraal. Die moet op niveau zijn en blijven. Op dit moment zetten wij daarom in op (vergaande) samenwerking, waarbij Scherpenzeel als zelfstandige gemeente blijft bestaan. Als echter blijkt dat dat niet voldoende is en herindeling echt noodzakelijk is, ontstaat een nieuwe situatie. De drie RSW-gemeenten zijn in de afgelopen jaren elk hun eigen weg gegaan. De verschillende gemeenten hebben verschillende samenwerkingspartners gezocht. Opnieuw 'RSW' uit de kast trekken zal daarom zeker niet vanzelfsprekend zijn. Ook moet de vraag worden gesteld, of RSW in de huidige tijd wél een voldoende stevige gemeente zou opleveren. Kortom: Als herindeling noodzakelijk blijkt, moet er een geheel nieuw onderzoek komen wat dan de beste richting is.''