• Dorpsbelang Renswoude

Dorpsbelang Renswoude: Herindeling nooit van bovenaf verplicht stellen'

RENSWOUDE Dorpsbelang Renswoude is voor een zelfstandig Renswoude, zo benadrukt Jan Stutvoet namens Dorpsbelang Renswoude. ,,De korte lijnen naar het bestuur, de overzichtelijkheid, het zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat op het grondgebied van Renswoude gebeurt; het zal allemaal verdwijnen als Renswoude wordt heringedeeld." Dat zegt hij als reactie op de stelling 'Gemeentelijke herindeling is voor Woudenberg op den duur onvermijdelijk' die deze week door de Scherpenzeelse Krant is gelanceerd. Dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

Toch gaat Stutvoet in op het dilemma, in het hypothetische geval dat de discussie daadwerkelijk weer afgestoft wordt. ,,Als de discussie over een herindeling weer komt, zal voor ons van groot belang zijn dat Renswoude zelf tot de conclusie komt dat zij haar taken en plichten niet meer kan vervullen. Herindeling moet van ons van onderaf komen en nooit van bovenaf verplicht worden gesteld. Zo'n onomkeerbaar besluit zal gedragen moeten zijn door de gemeenteraad, het college en bevolking. Met welke gemeenten dan een aansluiting gezocht gaat worden, is dan aan de beleidsbepalers."

Dorpsbelang Renswoude ziet wel voordeel in een grote gemeente met een ondergrens van 75.000 tot 100.000 inwoners. ,,Daar zullen meer kleine kernen in voorkomen die gelijkwaardig behandeld zullen worden. De levensvatbaarheid van zo'n grote gemeente is vele malen groter als bijvoorbeeld een RSW-gemeente waar binnen een aantal jaren weer gefuseerd zal moeten worden vanwege kleinschaligheid en kwetsbaarheid." Stutvoet komt dan ook tot de conclusie dat RSW 'geen optie' is. ,,Samenwerking door en met verschillende organisaties is prima. Fuseren met Scherpenzeel en Woudenberg zal nooit een goed huwelijk worden."

Verder verwijst Dorpsbelang naar de samenwerking die er al is. ,,Onze mening is dat gemeenschappelijke regelingen prima werken en bepaalde onderwerpen beter regionaal opgepakt kunnen worden dan door elke gemeente afzonderlijk. Voorwaarde is wel dat elke gemeente de regie behoudt wat binnen zijn gemeentegrenzen gebeurt."