• Lijsttrekker Henk Brons, GBS

    GBS

GemeenteBelangen: Prima verhouding tussen agrarische bedrijven en vrije natuur

SCHERPENZEEL ,,Dit is een ingewikkelde materie. Zo is er een verschil tussen natuurlijke en industriële fijnstof en is er nog steeds discussie over de effecten ervan. In Scherpenzeel hebben we weinig tot geen vervuilende industrie. En in het buitengebied is er een prima verhouding tussen agrarische bedrijven en de vrije natuur. Onze boeren leven in en van de natuur. Zij waarderen en beheren het buitengebied. Daar mogen we wel eens iets meer respect voor hebben. Ook doet onze regio het niet slechter dan andere regio's. Een van de belangrijkste veroorzakers van fijnstof is juist een duurzame milieumaatregel (verbranding van biomassa voor warmteopwekking).´´ Dat is de reactie van Henk Brons van Gemeentebelangen Scherpenzeel op de stelling dat fijnstof een onderschat probleem is in de gemeente Scherpenzeel, maar dat de intensieve veehouderij toch welkom blijft.

,,Dan is het niet eerlijk om alleen boeren en autobezitters daar de schuld van te geven. Bovendien is intensieve veehouderij gebonden aan strenge milieu-eisen, die de laatste tijd al hebben gezorgd voor 30 procent vermindering van fijnstof. Grote mega-bedrijven hebben niet onze voorkeur. Het agrarische buitengebied is de laatste decennia al heel erg veranderd. Kleine bedrijven zijn opgegaan in grotere bedrijven, maar het aantal bedrijven is ook verminderd. Daardoor worden er naast wonen ook andere activiteiten in het buitengebied ontplooid (recreatie, biologische landbouw en veeteelt, agrarisch gerelateerde bedrijvigheid). De menukaart van de Regio Food Valley helpt de gemeente om hier goed in te kunnen sturen. Fietsen door het Scherpenzeelse buitengebied is nog steeds een prachtige ervaring vanwege de diversiteit in ons landschap. Daar hoort ook het gezonde boerenleven bij, en dat willen we graag zo houden.´´