• Pro

PRO Scherpenzeel: Bij elke economische activiteit rekening houden met volksgezondheid

SCHERPENZEEL ,,PRO Scherpenzeel onderschat de fijnstofproblematiek in elk geval zeker niet. Fijnstof, blijkt uit onderzoek, verlaagt de levensverwachting met gemiddeld circa twee jaar en voor COPD-patiënten mogelijk nog meer. In onze omgeving is de concentratie fijnstof in de lucht ver boven de normen voor een gezonde leefomgeving.´´ Dat is de reactie van Willem Verschuur van PRO Scherpenzeel op de stelling dat fijnstof een onderschat probleem is in de gemeente Scherpenzeel, maar dat de intensieve veehouderij toch welkom blijft.

,,Direct na de publicatie van deze cijfers heeft PRO Scherpenzeel, samen met PRO '98 in Barneveld, dit probleem aangekaart en het op de agenda gekregen bij het college van B&W en vooral ook binnen FoodValley. In deze regio zijn de belangrijkste oorzaken van fijnstof de intensieve veehouderij en het verkeer. Om deze laatste reden wil Rijkswaterstaat meer bos gaan aanplanten langs de snelwegen. En ook de intensieve veehouderij zal moeten werken aan oplossingen.

Binnen FoodValley is het Poultry Expertise Centre samen met betrokken agrariërs hier inmiddels druk mee bezig; ook hier bewijst dit samenwerkingsverband zijn nut. Voor PRO Scherpenzeel heeft de volksgezondheid prioriteit in deze. Indien er geen goede oplossingen komen, zal eventueel de gewenste groei van intensieve veehouderij en verkeer tegen de grens van een gezonde leefomgeving aanlopen. Wij kunnen hier niet van wegkijken. In de omgevingsvisie, die de basis zal vormen van de Omgevingswet, zal de concentratie fijnstof een toetsingscriterium moeten zijn. Bij elke economische activiteit dient rekening te worden gehouden met de volksgezondheid.´´