• Pro

PRO Scherpenzeel: Proactief meer ambtelijk samenwerken

SCHERPENZEEL ,,De wet- en regelgeving waar de gemeente verantwoordelijk voor is, neemt steeds meer toe. De omgevingswet is daar een goed voorbeeld van. Het gemeentelijk apparaat van een kleine gemeente krijgt daar problemen mee.''

Dat zegt lijsttrekker Willem Schuur van PRO Scherpenzeel als reactie op de stelling 'Gemeentelijke herindeling is voor Woudenberg op den duur onvermijdelijk' die deze week door de Scherpenzeelse Krant is gelanceerd. Dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

,,Om niet al deze nieuwe wetgeving te laten uitvoeren door inhuur van deskundigen, is allereerst ambtelijke samenwerking met een grotere gemeente van belang. Daar zitten wel gemeentelijk ambtenaren met noodzakelijke specialistische kennis. Om zelfstandig te blijven is deze samenwerking van groot belang. Mocht vanwege een regeringsbesluit herindeling noodzakelijk zijn, dan maar met een grotere samenvoeging. Dit om als gemeente klaar te zijn voor het grote pakket taken in de nabij toekomst: Food Valley dus! Wees als gemeente pro actief in samenwerking met Food Valley en ga de huidige ambtelijke samenwerking verder uitbouwen om zelfstandig te kunnen blijven, en bij een mogelijk toekomstig regeringsbesluit klaar te zijn voor de toekomst. Gaan we de komende jaren niet al ambtelijk samenwerken, dan zal de inhuur voor nieuwe wetgeving de kosten van het gemeentelijk apparaat sterk laten toenemen. Dit zal leiden tot verhoging van de gemeentelijke lasten voor de burgers. Pro Scherpenzeel is bang dat dit het hardste aankomt bij lagere inkomensgroepen. Dat moeten we voorkomen! Als we onderdeel worden van Food Valley, kunnen we ook gebruik maken van de innovatieve en economische  slagkracht van deze regio. Win-win situatie dus!''