• Archief BDUmedia

Renswoude kiest voor coalitie met drie partijen

RENSWOUDE Dorpsbelang Renswoude zit sinds vandaag ook om de tafel bij de coalitieonderhandelingen in Renswoude. Daartoe hebben ChristenUnie en VVD in samenspraak met formateur Jan Wolleswinkel besloten.

Onder leiding van Wolleswinkel hebben de beoogde coalitiepartijen CU en VVD de afgelopen weken intensief overleg gevoerd over een coalitieakkoord. Op hoofdlijnen is hier over overeenstemming bereikt. ,,Maar een zelfstandige gemeente Renswoude vraagt een sterk en eensgezind lokaal bestuur om de taken en opgaven waar de gemeente in de komende vier jaar voor staat goed te kunnen uitvoeren'', aldus de formateur. ,,Een brede steun in de gemeenteraad is daarbij zeer gewenst. Tijdens de besprekingen over de portefeuilleverdeling en de aandachtsvelden van wethouders werd de gedachte ontwikkeld om die brede steun te zoeken bij een derde partij. Enkele oriënterende gesprekken met Dorpsbelang Renswoude waren voor deze partij voldoende uitnodigend om bij de besprekingen aan te schuiven. Elementen uit het verkiezingsprogramma van Dorpsbelang Renswoude zullen in het coalitieakkoord worden opgenomen.''

Vandaag zijn de besprekingen met CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude voortgezet waarbij onder meer de portefeuilleverdeling en de beoogde wethouderszetels aan de orde komen.