• SGP Renswoude

SGP: Ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen

RENSWOUDE ,,Het gemeenteraadswerk kost inderdaad veel tijd. Je vraagt je weleens af of de vergoeding voor raadsleden in verhouding staat tot het gevraagde werk. Maar wat veel belangrijker is: voel je verantwoordelijk. Het gaat over de belangen van de burgers in je gemeente. Daar heb je ook de eed of de belofte voor afgelegd. Als raadslid moet je niet gewoon je best doen. Je moet je uiterste best doen!" Dat zegt Henk van der Schoor van de SGP Renswoude op de stelling dat raadsleden van de gemeente Scherpenzeel onvoldoende toegerust zijn voor hun raadswerk.

,,Volgens Van der Schoor ligt de verantwoordelijkheid voor het kandideren van kandidaat-raadsleden in de eerste plaats bij de plaatselijke politieke partij. ,,Het is dan ook primair hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze kandidaten door hun partij worden toegerust. Van groot belang is hierin ook dat je als politieke partij probeert een 'kweekvijver' te hebben, waarin de kandidaat-raadsleden meezwemmen met de huidige raadsfractie. Ook hebben we politieke partijen trainingsdagen waar diverse aspecten van het raadswerk, zoals dossierkennis, debatteren en (snel)lezen van raadsstukken worden behandeld." 

Verder wil de SGP Renswoude graag de informatie uit de samenleving halen. ,,We nemen de gelegenheid te baat om voorlichtingsavonden bij te wonen. Hier ontvang je rechtstreekse informatie van gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld de VRU, GGD, IW4 en FoodValley. Verder proberen we de informatie bij andere partijen te halen. De Ondernemersvereniging is daarin een belangrijke bron", zegt Van der Schoor. ,,Wanneer ieder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt, dan komen we in de raad in Renswoude een heel eind."