• SGP Renswoude

SGP: Vasthouden aan zelfstandigheid Renswoude

RENSWOUDE ,,Zo lang mogelijk vasthouden aan de zelfstandigheid van Renswoude. Dat zegt Henk van der Schoor, aanvoerder van de SGP Renswoude als reactie op de stelling 'Gemeentelijke herindeling is voor Woudenberg op den duur onvermijdelijk' die deze week door de Scherpenzeelse Krant is gelanceerd. Dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

,,Gemeenten vormen immers als autonome organisaties de basis van ons bestuurlijk stelsel. Herindeling leidt tot grotere afstand tussen bestuur en burger en vaak tot een verminderde betrokkenheid van de burger bij het bestuur. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de lokale democratie."

Gemeentelijke schaalvergroting is in de ogen van SGP Renswoude dus niet het middel om eventuele problemen op te lossen. ,,We kiezen liever voor ambtelijke samenwerking op bepaalde thema's, zoals binnen het FoodValley-verband. De voordelen van die samenwerking mogen wij niet uit het oog verliezen." Ook de uitvoering van gemeentelijke taken door de gemeente Veenendaal stemt bij Van der Schoor tot tevredenheid. ,,Renswoude besteedt daarmee diensten uit, maar staat niet buitenspel."

De passages in het regeerakkoord passen in de ogen van de SGP verder in de ontwikkeling dat de overheid al jaren zoekt naar schaalvergroting. ,,Maar de resultaten daarvan zijn niet altijd om over naar huis te schrijven." Van der Schoor interpreteert de passage dan vooral als een waarschuwing van de overheid aan kleinere gemeenten. ,,Zorg dat je je zaken goed voor elkaar hebt, anders grijpen wij in."

Een grote FoodValley-gemeente ligt voor Van der Schoor op den duur ook niet voor de hand. Gekscherend: ,,Dan krijgen we eerst onenigheid tussen de hertog van Gelre en de bisschop van Utrecht. Provinciale grenzen lopen dwars door het gebied heen." Verder brengt Van der Schoor graag nog het voorstel van oud-minister Plasterk in herinnering. Hij wilde drie provincies samenvoegen. ,,Na een avond met hem in het provinciehuis van Utrecht hebben we er nooit meer iets van gehoord."