´Nieuw winkelen´ in Woudenberg

WOUDENBERG Het perspectief voor 2020 is voor veel winkelgebieden niet zo rooskleurig. Veranderend consumentengedrag, daling van de bestedingen, leegstand in winkelstraten, gebrek aan beleving, internet. Aangezien de uitdagingen in elk winkelgebied uniek zijn, is er geen standaardoplossing.

Rabobank Gelderse Vallei heeft samen met de ondernemersvereniging in Woudenberg (DES), de gemeente Woudenberg en een aantal vastgoedeigenaren met lokale kennis en betrokkenheid voor ondernemers in Woudenberg een werksessie georganiseerd om na te denken over een oplossingsrichting voor Woudenberg . Doel is om met elkaar te werken aan een toekomstbestendig Woudenberg, waar de consumenten centraal staan. Dit gebeurde in samenwerking met een adviseur van Platform De Nieuwe Winkelstraat; de plek waar kennis, ervaring, netwerk en hulp op het gebied van toekomstbestendige winkelgebieden samen komen.

In het cultuurhuis van Woudenberg vond deze interactieve werksessie plaats. Voorafgaand aan de sessie mochten deelnemers een cijfer geven voor de kwaliteit en samenwerking van het winkelgebied in Woudenberg. Hieruit bleek direct dat er voor Woudenberg verbetering mogelijk is. Aan drie verschillende tafels vonden na een plenaire start interactieve gesprekken plaats met mogelijke oplossingsrichtingen. Het Platform De Nieuwe Winkelstraat werkt deze input, samen met verder onderzoek dat heeft plaatsgevonden, uit in een voorstel richting de Woudenbergse ondernemers, gemeente en vastgoedpartijen. Zij mogen hier vervolgens met zijn allen actief aan de slag om het winkelgebied in Woudenberg toekomstbestendig te maken.