• Fotostudio7

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen gegund aan twee leveranciers

RENSWOUDE De gemeenten van Renswoude, Veenendaal en Rhenen hebben voor het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen een raamovereenkomst afgesloten met twee leveranciers, Jens Beenhakker en Medipoint. De verantwoordelijk wethouders en beide leveranciers tekenden maandag de overeenkomst. Per 1 september treedt de overeenkomst in werking.

In de afgelopen jaren was Medipoint de enige leverancier van Wmo-hulpmiddelen in Renswoude, Veenendaal en Rhenen. Vanwege het verlopen van de aanbestedingstermijn, was een nieuwe Europese aanbesteding voor het contract hulpmiddelen en aanverwante diensten noodzakelijk. Ook deze aanbesteding is uitgevoerd door de drie samenwerkende gemeenten, met betrokkenheid van de Wmo-adviesraden.

KEUZE De huidige samenwerking met Medipoint is tot nu toe naar tevredenheid verlopen. Om voor de inwoners van de drie gemeenten een keuzevrijheid te bieden tussen leveranciers van Wmo-hulpmiddelen, hebben de gemeenten ervoor gekozen om de opdracht aan twee marktpartijen te gunnen.

TOEWIJZING Inwoners die gebruik maken van een Wmo-hulpmiddel, hebben een brief ontvangen met uitleg over het maken van een keuze tussen een van beide leveranciers. Als er geen keuze wordt gemaakt, dan wijzen de gemeenten een leveranciers toe. Inwoners die vanaf 1 september 2017 een Wmo-hulpmiddel toegewezen krijgen, kunnen direct een keuze maken met welke leverancier ze in zee gaan.

Medipoint zal tot 1 september de leveringen, het onderhoud en de reparaties blijven uitvoeren.