• Recreatie Midden-Nederland

Beheer recreatieterreinen overgedragen

RENSWOUDE Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied (UHVK) wordt per 1 januari 2018 opgeheven. Het recreatieschap UHVK is nu nog beheerder van een aantal recreatiegebieden en recreatieve routes en paden in de regio. Het recreatieschap draagt het beheer van haar gebieden over aan andere partijen. De elf Utrechtse gemeenten en provincie, die samen het recreatieschap vormen, hebben daartoe besloten en heffen het schap op per 1 januari 2018. Het recreatieschap UHVK treedt daarmee ook uit het samenwerkingsverband Recreatie Midden-Nederland, waar binnen vier regionale recreatieschappen het onderhoud en beheer van hun recreatieterreinen organiseren.

Gemeenten, die geen recreatieterreinen of (weinig) voorzieningen op hun grondgebied hebben, vinden de bestuurlijke drukte niet opwegen tegen de voordelen van het samenwerkingsverband. Daarom heeft het algemeen bestuur van recreatieschap UHVK besloten, dat de samenwerking in het recreatieschap kan worden afgebouwd. De grotere recreatieterreinen worden aan private partijen aangeboden en het beheer en onderhoud wordt niet meer betaald met publieke gelden. Paden, routes en routestructuren worden wel in een publieke samenwerking in stand te houden.

Uitgangspunt is, dat de recreatieterreinen vrij toegankelijk blijven voor publiek. Maar hoe dat in praktijk uiteindelijk uitpakt, is nu nog niet bekend en hangt af van wie beheerder wordt van een recreatieterrein. Dat kan per gebied verschillen. In de komende maanden wordt voor ieder terrein bekeken hoe het beheer zonder het recreatieschap geregeld gaat worden. Voor een aantal gebieden is het beheer inmiddels overgedragen aan een andere partij.