• Henk Hutten

Drie ton voor nieuwe impulsen foodsector

REGIO Meer jongeren opleiden voor de foodsector. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van 'Food Midden-Nederland', een samenwerking tussen scholen en bedrijven uit de FoodValley. De partijen hebben gezamenlijk 300.000 euro gekregen om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen, zo laat projectleider Herman Julsing van Knooppunt Techniek weten.

 

Edward Doelman

In het Knooppunt Techniek zijn onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers uit de FoodValley vertegenwoordigd. In dit samenwerkingsverband wordt onder meer geprobeerd om invulling te geven aan het Techniekpact, het landelijke programma om de instroom bij technische opleidingen te verhogen en studenten en docenten met de modernste technieken in aanraking te brengen. ,,In Ede, Wageningen, Barneveld en andere omliggende plaatsen is de foodindustrie een belangrijke sector die veel werkgelegenheid biedt", zo schetst Julsing. De werkgelegenheid groeide de afgelopen jaren flink bij veel foodgerelateerde bedrijven. ,,Instroom van jonge mbo´ers is daarom hard nodig. Daar komt bij dat de sector ook relatief veel oudere werknemers telt. Die mensen stromen de komende jaren de sector uit."

 

MINSTENS 50 STUDENTEN PER JAAR Onder de vlag van Food Midden-Nederland wordt geprobeerd om meer jongeren warm te krijgen voor de sector. Het project richt zich met name op scholieren die nu op het vmbo zitten. ,,Wij willen hen verleiden om vaker voor een vervolgopleiding in de food te kiezen", zegt Julsing. Met ingang van volgend schooljaar moet dat leiden tot een hogere instroom van minimaal 50 studenten per jaar. ,,Bedrijven die mee participeren in het project gaan regelmatig gastlessen en excursies verzorgen", aldus de projectleider.

Daarnaast wordt de foodindustrie ook nauwer betrokken bij de invulling van foodgerelateerde opleidingen van Aeres MBO, dat bezig is met de vernieuwing van haar onderwijsprogramma's. Zo wordt meer aandacht besteed aan specifieke productietechnieken en thema's als eiwittechnologie. ,,De kwaliteit gaat verbeterd worden, in overleg ook met de bedrijven. Het onderwijs op scholen moet nog beter gaan matchen met de arbeid die bedrijven bieden."

 

NIEUWE IMPULS Bedrijven die aangesloten zijn bij Knooppunt Techniek zijn onder meer Arla Foods, Paperfoam en Yakult. Verder zijn in dit project Aeres MBO en hogeschool Van Hall Larenstein de scholen die belangrijk zijn voor de vernieuwing van de opleidingen. Food Midden-Nederland gaat zo snel mogelijk van start, ook omdat op korte termijn de instroom van jongeren in de food verbeterd moet worden. Julsing is in elk geval enthousiast. ,,De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt krijgt kwalitatief en kwantitatief met deze samenwerking een nieuwe impuls."