• Sander Koning

Jumbo en Aldi mogen uitbreiden

SCHERPENZEEL Na de eerdere afwijzing van de vestiging van een supermarkt op de locatie Breelaan, heeft het college dinsdag ingestemd met de uitbreiding van de supermarkten Jumbo en Aldi in het centrum van Scherpenzeel.

Wethouder Tonnis van Dijk licht het besluit toe: ,,Met deze uitbreiding versterkt het Scherpenzeelse centrum haar positie als winkel- en boodschappencentrum. De supermarkten beschikken straks beide over een grotere, moderne en toekomstbestendige winkel. Dit is belangrijk voor de toekomst van Scherpenzeel en het functioneren van het centrum."

INVESTEREN Om deze uitbreiding mogelijk te maken, investeert de gemeente in de openbare ruimte. Zo zal de gemeente zorg dragen voor geschikte parkeervoorzieningen bij de supermarkten en wordt een tijdelijke huisvestingslocatie ter beschikking gesteld. Deze locatie is noodzakelijk om de sloop en nieuwbouw op de huidige Aldi-locatie mogelijk te maken. Daarnaast wordt, conform het bestaande beleid, de komst van een nieuwe supermarkt buiten het centrumgebied uitgesloten. Tenslotte zal het functioneren van de blauwe zone worden geëvalueerd in relatie tot de nieuw ontstane situatie.

Het is nu aan de initiatiefnemers om tot een onderlinge overeenstemming te komen over de invulling van beide locaties. De onderhandelingen hierover lopen nog. De verwachting is dat hierover in mei wordt besloten. Daarna kan worden gestart met de concrete uitwerking van de uitbreiding van de supermarkten in het Scherpenzeelse centrum.